Podmienky ochrany, spracovania osobných údajov a práv dotknutej osoby

Podmienky ochrany, spracovania osobných údajov a práv dotknutej osoby

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane a fyzických osôb, v súvislosti so spracovaním osobných údajov, bola spoločnosť  Lead media s.r.o., so sídlom Karpatská 6, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47726601, DIČ: 2024084216 stanovená za správcu a spracovateľa osobných údajov. Zároveň Vám ako dotknutej osobe poskytuje informácie o Vašich právach. 

Účel využitia osobných údajov

Osobné údaje spracovávame iba za účelmi, o ktorých ste informovaný. Prostredníctvom našich stránok nám môžete osobné údaje poskytnúť nasledovne:

Webový formulár „Newsletter“

Webový formulár slúži na odoberanie našich noviniek e-mailom. V tomto prípade spracovávame Vaše osobné údaje v rozsahu, za účelom a z oprávnenia (právneho titulu) nasledovne:

Zasielanie noviniek emailom - spracúvame e-mailový kontakt, pohlavie s právnym titulom Oprávnený záujem - kontaktovať klienta na jeho žiadosť 

Pripomíname, že uvedenie spomenutých osobných údajov z Vašej strany je dobrovoľné a bez ich uvedenia Vám novinky formou e-mailu zaslať nevieme. 

V prípade, že so spracovaním Vašich osobných údajov nesúhlasíte a zasielanie noviniek e-mailom si neželáte, môžete vysloviť námietku. Na základe jednoznačného odmietavého postoja bude zasielanie noviniek a s ním súvisiace spracovávanie osobných údajov bezodkladne ukončené. Za týmto účelom môžete využiť aj príslušný odkaz, na zrušenie odberu, ktorý nájdete na konci e-mailu, ktorý ste obdržali. 

Kontaktný formulár pre užívateľov

Kontaktný formulár slúži užívateľovi, ako možnosť kontaktu. V tomto prípade spracovávame Vaše osobné údaje v rozsahu, za účelom a z oprávnenia (právneho titulu) nasledovne:

Zasielanie ponuky služieb našej spoločnosti na emailový kontakt - Oprávnený záujem pozostávajúci z ponúkania relevantných služieb

Pripomíname, že uvedenie spomenutých osobných údajov z Vašej strany je dobrovoľné a bez ich uvedenia Vás kontaktovať  nevieme. 

V údaje zadané v rámci kontaktného formulára spracovávame tiež z dôvodu ponuky podobných produktov, ktoré ste si na našej webovej stránke kúpili. V prípade, že so spracovaním Vašich osobných údajov nesúhlasíte, môžete vysloviť námietku. Na základe jednoznačného odmietavého postoja bude zasielanie obchodných oznámení  a s ním súvisiace spracovávanie osobných údajov bezodkladne ukončené. Za týmto účelom môžete využiť aj príslušný odkaz, na zrušenie zasielania obchodných oznámení, ktorý nájdete na konci každého obchodného oznámenia.

Doba uloženia osobných údajov

Všetky osobné údaje sa uchovávajú vo vlastnom systéme spoločnosti Lead media s.r.o.,  počas nevyhnutnej doby, ktorá je potrebná k splneniu účelov, kvôli ktorým boli Vaše osobnú údaje zhromaždené. Doba uloženia osobných údajov na webe bonipo.sk je stanovená v nasledujúcom rozsahu:

Registračný formulár - Údaje spracovávame doo okamihu zrušenia registrácie užívateľom, maximálne však po dobu 5 rokov od posledného prihlásenia / registrácie
Webový formulár - 
Do okamihu zrušenia registrácie užívateľom, maximálne však po dobu 5 rokov od posledného prihlásenia / registrácie
Kontaktný formulár pre užívateľov - 
Do okamihu zrušenia registrácie užívateľom, maximálne však po dobu 5 rokov od posledného prihlásenia / registrácie

Využite osobných údajov ďalšími stranami 

Vzhľadom na skutočnosť, že poskytované služby neposkytuje výlučne spoločnosť Lead media s.r.o., sprístupňujeme informácie o možných príjemcoch a dôvodoch, za ktorých sa Vaše osobnú údaje môžu posunúť ďalšej strane: 

 Príjemcami je aj:

Osoba zabezpečujúca odosielanie elektronickej pošty a prevádzku príslušného CRM systému - Webkomplet Slovakia, s.r.o.

Osoba zabezpečujúca chod webu a softwaru (počítačových systémov) spoločnosti - Aktuálne využívame poskytovateľa softwarového riešenia, ktorý v pozícii sprostredkovateľa servisuje naše internetové stránky a chod počítačových systémov.

Osoba zabezpečujúca rozosielanie e-mailov - V prípade potreby môže byť rozosielaním e-mailov poverená tretia osoba,  ktorej za týmto účelom poskytneme Vašu e-mailovú adresu.

Osoba zabezpečujúca prevádzku CRM systému - Aktuálne využívame CRM systém, ktorého prevádzku pre naše potreby zaisťuje tretia osoba 

V prípade záujmu radi vyhovieme Vášmu právu získať informácie o spôsobe využitia a nakladania s Vašimi osobnými údajmi, ktoré ste nám dobrovoľne poskytli.