Podmienky ochrany, spracovania osobných údajov a práv dotknutej osoby

Podmienky ochrany, spracovania osobných údajov a práv dotknutej osoby

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane a fyzických osôb, v súvislosti so spracovaním osobných údajov, bola spoločnosť  Lead media s.r.o., so sídlom Karpatská 6, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47726601, DIČ: 2024084216 stanovená za správcu a spracovateľa osobných údajov. Zároveň Vám ako dotknutej osobe poskytuje informácie o Vašich právach. 

Účel využitia osobných údajov

Osobné údaje spracovávame iba za účelmi, o ktorých ste informovaný. Prostredníctvom našich stránok nám môžete osobné údaje poskytnúť nasledovne:

Webový formulár „Newsletter“

Webový formulár slúži na odoberanie našich noviniek e-mailom. V tomto prípade spracovávame Vaše osobné údaje v rozsahu, za účelom a z oprávnenia (právneho titulu) nasledovne:

  • Zasielanie noviniek emailom - spracúvame e-mailový kontakt, pohlavie s právnym titulom Oprávnený záujem - kontaktovať klienta na jeho žiadosť 
  • Pripomíname, že uvedenie spomenutých osobných údajov z Vašej strany je dobrovoľné a bez ich uvedenia Vám novinky formou e-mailu zaslať nevieme. 

V prípade, že so spracovaním Vašich osobných údajov nesúhlasíte a zasielanie noviniek e-mailom si neželáte, môžete vysloviť námietku. Na základe jednoznačného odmietavého postoja bude zasielanie noviniek a s ním súvisiace spracovávanie osobných údajov bezodkladne ukončené. Za týmto účelom môžete využiť aj príslušný odkaz, na zrušenie odberu, ktorý nájdete na konci e-mailu, ktorý ste obdržali. 

Kontaktný formulár pre užívateľov

Kontaktný formulár slúži užívateľovi, ako možnosť kontaktu. V tomto prípade spracovávame Vaše osobné údaje v rozsahu, za účelom a z oprávnenia (právneho titulu) nasledovne:

  • Zasielanie ponuky služieb našej spoločnosti na emailový kontakt - Oprávnený záujem pozostávajúci z ponúkania relevantných služieb
  • Pripomíname, že uvedenie spomenutých osobných údajov z Vašej strany je dobrovoľné a bez ich uvedenia Vás kontaktovať  nevieme. 

V údaje zadané v rámci kontaktného formulára spracovávame tiež z dôvodu ponuky podobných produktov, ktoré ste si na našej webovej stránke kúpili. V prípade, že so spracovaním Vašich osobných údajov nesúhlasíte, môžete vysloviť námietku. Na základe jednoznačného odmietavého postoja bude zasielanie obchodných oznámení  a s ním súvisiace spracovávanie osobných údajov bezodkladne ukončené. Za týmto účelom môžete využiť aj príslušný odkaz, na zrušenie zasielania obchodných oznámení, ktorý nájdete na konci každého obchodného oznámenia.

Notifikácie na súťaže
V rámci sútaží môže používateľ požiadať o zasielanie notifikácií. V tomto prípade spracovávame Vaše osobné údaje v rozsahu, za účelom a z oprávnenia (právneho titulu) nasledovne:

  • Zasielanie noviniek emailom - spracúvame e-mailový kontakt, pohlavie s právnym titulom Oprávnený záujem - kontaktovať klienta na jeho žiadosť 

V prípade, že so spracovaním Vašich osobných údajov nesúhlasíte a zasielanie noviniek e-mailom si neželáte, môžete vysloviť námietku. Na základe jednoznačného odmietavého postoja bude zasielanie noviniek a s ním súvisiace spracovávanie osobných údajov bezodkladne ukončené. Za týmto účelom môžete využiť aj príslušný odkaz, na zrušenie odberu, ktorý nájdete na konci e-mailu, ktorý ste obdržali. 

Doba uloženia osobných údajov

Všetky osobné údaje sa uchovávajú vo vlastnom systéme spoločnosti Lead Media s.r.o.,  počas nevyhnutnej doby, ktorá je potrebná k splneniu účelov, kvôli ktorým boli Vaše osobnú údaje zhromaždené. Doba uloženia osobných údajov na webe bonipo.sk je stanovená v nasledujúcom rozsahu:

Registračný formulár - Údaje spracovávame doo okamihu zrušenia registrácie užívateľom, maximálne však po dobu 5 rokov od posledného prihlásenia / registrácie
Webový formulár - 
Do okamihu zrušenia registrácie užívateľom, maximálne však po dobu 5 rokov od posledného prihlásenia / registrácie
Kontaktný formulár pre užívateľov - 
Do okamihu zrušenia registrácie užívateľom, maximálne však po dobu 5 rokov od posledného prihlásenia / registrácie

Využite osobných údajov ďalšími stranami 

Vzhľadom na skutočnosť, že poskytované služby neposkytuje výlučne spoločnosť Lead media s.r.o., sprístupňujeme informácie o možných príjemcoch a dôvodoch, za ktorých sa Vaše osobnú údaje môžu posunúť ďalšej strane: 

 Príjemcami je aj:

Osoba zabezpečujúca odosielanie elektronickej pošty a prevádzku príslušného CRM systému - Webkomplet Slovakia, s.r.o.

Osoba zabezpečujúca chod webu a softwaru (počítačových systémov) spoločnosti - Aktuálne využívame poskytovateľa softwarového riešenia, ktorý v pozícii sprostredkovateľa servisuje naše internetové stránky a chod počítačových systémov.

Osoba zabezpečujúca rozosielanie e-mailov - V prípade potreby môže byť rozosielaním e-mailov poverená tretia osoba,  ktorej za týmto účelom poskytneme Vašu e-mailovú adresu.

Osoba zabezpečujúca prevádzku CRM systému - Aktuálne využívame CRM systém, ktorého prevádzku pre naše potreby zaisťuje tretia osoba 

V prípade záujmu radi vyhovieme Vášmu právu získať informácie o spôsobe využitia a nakladania s Vašimi osobnými údajmi, ktoré ste nám dobrovoľne poskytli.