Ako ušetriť na elektrine

Ako ušetriť na elektrine
Aj niekoľko desiatok eur ročne môžete ušetriť vo vašej peňaženke, ak zmeníte tarifu, dodávateľa elektriny či vymeníte staré spotrebiče za nové. Prvotná investícia do nových, úsporných spotrebičov môže byť vyššia, no veľmi rýchlo sa vám vráti. A nielen vašej peňaženke, ale aj našej planéte.

1) Preštudujte si vyúčtovanie

Ak držíte vyúčtovanie v ruke, všimnite si dodávateľa energie, sadzbu a tarifu.

Následne si do vyhľadávača zadajte porovnanie cien dodávateľov elektrickej energie a vyhodí vám kalkulačky, kde si môžete porovnať aktuálne produkty všetkých dodávateľov.

Tip: Ak si porovnáte ceny, rozdiely môžu byť od 2 do 20 € v závislosti od balíkov a vaše spotreby.

2) Zmeňte dodávateľa, ak má lepšiu cenu

Preštudujte si zmluvu. Dôležité totiž je, či máte uzavretú častejšiu zmluvu o združených službách dodávky elektriny (dodávateľ a distribútor), alebo zmluvu o dodávke elektriny (dodávateľ) a samostatne máte zmluvu s miestnym distribútorom.

Následne si na stránkach nového dodávateľa stiahnite alebo vyplňte formulár zmluvy o združených službách dodávky elektriny. Budete potrebovať nasledovné:

 • evidenčné (výrobné) číslo elektromeru - nájdete ho priamo na elektromere
 • číslo odberného miesta - nájdete ho vo vyúčtovaní
 • plná moc - overiť ju môžete aj na pošte, niektorí dodávatelia vďaka nej vybavia prechod za vás

Počkajte na ukončovaciu faktúru od dodávateľa elektriny, od ktorého odchádzate. Tá príde po výpovednej lehote, ktorú máte uvedenú v zmluve. Obvykle sú to 3 mesiace. Medzitým vám nový dodávateľ zašle podpísanú zmluvu a predpis záloh.

Zmenu dodávateľa je dobré urobiť do približne 20. dňa v mesiaci, aby hneď od prvého nasledujúceho mesiaca začala plynúť výpovedná lehota.

Dávajte si však pozor! Lacnejšia ponuka nemusí byť vždy aj tá najlepšia ponuka.

VEDELI STE, ŽE:
Priemerná cena elektrickej energie na Slovensku za rok 2019 bola 0,15 € / kWh.

3) Vyberte si správnu distribučnú sadzbu

Distribučná sadzba sa odvíja od toho, v akom rozsahu elektrinu v odbernom mieste využívate. Najčastejšie sa môžete stretnúť s nasledujúcimi sadzbami:

Sadzba DD1: Sadzba určená domácnostiam s veľmi malou spotrebou energie. Spravidla ide o menšie byty s jedným alebo dvoma obyvateľmi, ktorí nevyužívajú elektrinu na kúrenie alebo ohrev vody. Táto distribučná sadzba je vhodná aj do garáží, chát, záhradných domčekov a na ďalšie miesta s malým množstvo odoberanej energie. Ročná spotreba je nižšia ako 1 580 kWh.

Sadzba DD2: Sadzba je taktiež určená pre domácnosti, ktoré ale majú vyššiu spotrebu elektrinu. Ide napríklad o rodinné domy alebo byty, v ktorých žijú viacerí členovia. Elektrina pritom neslúži na vykurovanie alebo ohrev vody. Ročná spotreba elektriny je vyššia ako 1 580 kWh.

Sadzba DD3: Dvojtarifná sadzba určená pre domácnosti, kde chcú využiť výhodu časového pásma nízkej tarify. Elektrina sa dodáva 8 alebo 12 hodín denne, a to medzi 20:00 hod. až 8:00 hod. nepretržite.

Sadzba DD4: Dvojtarifná sadzba určená pre domácnosti, ktoré využívajú elektrinu na ohrev vody (napríklad bojler) alebo majú pevne inštalované elektrické akumulačné alebo hybridné spotrebiče na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody, kde sa elektrina využíva aj na varenie. Tí môžu 16 hodín odoberať elektrinu v rámci bežnej vysokej tarify a 8 hodín v nízkej tarife, kedy je elektrina lacnejšia.

Ak teda používate elektrinu na ohrev vody alebo kúrenie, oplatí sa niektorá z dvojtarifných sadzieb. Tá umožňuje odoberať čiastočne lacnejší, tzv. nočný prúd. Platí, že čím vyššia sadzba, tým sú vyššie fixné poplatky a zložitejšie podmienky na jej získanie.

TIP: Pokiaľ máte dvojtarifnú sadzbu, spotrebiče s vyššou spotrebou elektriny zapínajte len v druhej, lacnejšej fáze. Nemusíte sa báť, práčku, sušičku či žehličku môžete využívať aj cez deň. „Nočný prúd” je iba hovorové pomenovanie. Stačí sa obrátiť na svojho dodávateľa elektrickej energie a zistiť presný čas pre dané odberné miesto.


4) Pri nákupe spotrebičov berte ohľad na energetickú triedu

Ak plánujete kupovať nový spotrebič, berte na vedomie jeho energetickú triedu. Najviac elektrickej energie spotrebuje ohrievač vody, pračka a chladnička.

Napríklad v prípade energeticky úspornej a neúspornej chladničky môže rozdiel v spotrebe za 8 rokov robiť aj 50 eur. Pričom nezabudnite chladničku pravidelne rozmrazovať.

5) Zvážte účasť v aukcii energií

Niektoré mestské časti a obce zastrešujú či spoluusporadúvajú pre svojich občanov aukcie elektriny a plynu. Ročná úspora môže dosiahnuť až 30%, treba však pamätať na charakter týchto akcií a niektoré riziká.

Ich usporiadateľ a dodávateľ elektriny v na aukcií získa razom stovky nových zákazníkov, čím si môže dovoliť ponúknuť nižšiu cenu. Zľava sa však týka len jednej zložky ceny - takzvanej silovej elektriny, ktorá tvorí asi 40% z ceny na vyúčtovaní. Zmluva sa podpisuje na dobu určitú, zvyčajne na 2 roky. Informácie o prípadnej aukcií v mieste vášho bydliska nájdete najčastejšie na stránkach vašej obce alebo mestskej časti, na letákoch alebo v miestnych novinách.

5 tipov, ako začať šetriť elektrinu ešte dnes

 • spotrebiče s veľkou spotrebou používajte len počas nízkej tarify
 • znížte teplotu vykurovaných miestností aspoň o 1°C
 • skontrolujte, či nie sú niektoré spotrebiče zbytočne zapnuté v pohotovostnom režime
 • nedávajte do chladničky teplé jedlo, chladnička spotrebuje viac energie
 • pred žehlením sa uistite, že vaša bielizeň je dostatočne suchá

 

Solárne panely na výrobu elektrickej energie

Pokiaľ ste vzali šetrenie elektrickej energie smrteľne vážne, solárne kolektory môžu byť pre vás zaujímavé. Prvotná investícia síce nie je najmenšia, no z dlhodobého hľadiska nepomôže len vašej peňaženke, ale aj našej planéte. 

 

Využívanie slnečnej energie na ohrev teplej vody, prípadne vykurovanie, je však následne bezplatné. Budete sa musieť starať už len o následnú údržbu. Cena solárnych panelov závisí od ich výkonu a veľkosti konštrukcie. Spravidla sa ich cena pre bežnú domácnosť pohybuje okolo 3000 € až 5000 €.

 

Elektrické alebo plynové kúrenie. Čo je lacnejšie?

Chystáte sa do nového rodinného domu a máte možnosť výberu? Keď zrátame investičné a prevádzkové náklady, plynový kotol je lacnejší. Je však potrebné myslieť na to, že plyn nie je obnoviteľný zdroj energie a Slovensko nedisponuje jeho vlastnými zásobami. 


Rovnako sa míňajú aj nerastné suroviny na výrobu elektrickej energie v jadrových elektrárňach. Ceny za elektrinu aj plyn teda neustále narastajú. Elektrická energia sa však dá vyrobiť aj za pomoci obnoviteľných zdrojov. Opäť sa teda dostávame k myšlienke využitia solárnych panelov, ktorá sa javí ako dlhodobo výhodná.

panel

Čo tvorí cenu elektriny?

Cenu elektriny tvorí niekoľko zložiek od daní, cez podporu výkupu elektriny z obnoviteľných zdrojov až po poplatok za distribúciu. Cena silovej elektriny tvorí len asi 25% z nákladov na elektrinu.

Na výpočet ceny elektriny vo vašej domácnosti je najlepšie použiť porovnávacie kalkulačky.

Cenu elektriny tvoria regulované zložky, neregulované zložky a daň z pridanej hodnoty vo výške 20%.

Regulované zložky ceny elektriny

Súčasťou regulovanej zložky elektriny je:

 • Distribúcia - z tejto zložky sa hradí údržba, oprava a rozvoj siete elektrického vedenia. Cena je stanovená za 1MWh.
 • Istič - poplatok za istič je fixný, to znamená, že sa jeho výška nemení v závislosti na odbere. Všeobecne platí, že čím viac energeticky náročných spotrebičov doma máte, tým bude tento poplatok vyšší.
 • Systémové služby - slúžia, aby predchádzali výpadkom v prípade prudkého nárastu spotreby energie. Čiastka sa stanovuje v závislosti na spotrebe energie.
 • Podpora výkupu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie - energia vyrábaná z obnoviteľných zdrojov je drahšia. Čiastka je stanovená v závislosti na odbere.
 • Poplatok do Národného jadrového fondu - odvod, ktorý je vyberaný prevádzkovateľom prenosovej sústavy a prevádzkovateľom distribučnej sústavy, určený na úhradu dlhu, ktorý vznikol pri tvorbe zdrojov určených na krytie nákladov jadrovej energetiky, vytváraných počas doterajšej prevádzky jadrových zariadení na účely výroby elektriny, na vyraďovanie jadrových zariadená a na nakladanie s vyhoreným jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi. Čiastka je variabilná.
 • Daň z elektriny - má pokrývať náklady nutné na obnovu životného prostredia poničeného dôsledkom výroby elektrickej energie.

Neregulované zložky ceny elektriny

Neregulovaná je preto, že jej výšky stanovujú samotní dodávatelia energie. Ušetriť za túto zložku môžete jednoducho, stačí si jednotlivých dodávateľov porovnať.

Neregulovanú zložku tvoria dve položky:

 • Silová elektrina - tvorí ju elektrina skutočne spotrebovaná odberateľom. Čím väčšiu spotrebu v domácnosti máte, tým vyššia táto čiastka bude.
 • Fixná mesačná sadzba - čiastka, ktorá je každý mesiac rovnaká bez ohľadu na množstvo spotrebovanej energie. Táto položka kryje náklady obchodníka, vyhotovenie vyúčtovania, odpočty energie alebo prevádzku spoločnosti.


Zložka ceny elektriny

Podiel na koncovej cene elektriny

Cena za distribúciu elektriny

26 %

Cena za dodávku elektriny

48 %

Tarifa za prevádzkovanie systému

11 %

Straty na distribúcii

8 %

Tarifa za systémové služby

5 %

Odvod do národného jadrového fondu

2 % 

Spotreba elektriny v domácnosti: Koľko stojí chladnička, notebook alebo pračka?

Viac ušetriť na elektrine sa dá znížením nákladov na prevádzku drahých spotrebičov, najmä chladničky. Nahradením starej novším modelom môžete v peňaženke ročne nájsť aj 40 eur, zatiaľ čo vyťahovaním nabíjačky na mobilný telefón zo zásuvky ušetríte len pár drobných.

Spotreba elektriny domácich spotrebičov

Najväčší odber elektrickej energie v dome pripadá na bojler, prípadne priamotopy či akumulačné kachle. Ročne ide o čiastky značne presahujúce aj 400 eur. Najmarkantnejšie úspory sa dajú docieliť práve znížením týchto nákladov.

Veľkým odberateľom elektriny je aj pračka so sušičkou a chladnička v nízkej energetickej triede, ktorých prevádzka ročne môže vyjsť aj na 80 eur. Pri častom používaní stojí za vysokými nákladmi aj elektrická rúra či moderný LCD televízor.

Naopak nízke náklady má každodenne používaný notebook či nabíjačka na mobil, ktoré odber vyjde na asi 12 centov.


Energetické triedy spotrebičov: Ktorá sa naozaj oplatí?

Energetická trieda rozdeľuje domáce spotrebiče, ako sú pračky, chladničky, umývačky či bojlery, do niekoľkých tried podľa množstva spotrebovanej energie. Jednotlivé triedy majú striktne definované a záväzné parametre, takže je jednoduché energetickú náročnosť jednotlivých spotrebičov porovnať.

Značenie energetickými štítkami je povinné a jednotné v celej Európskej únii. Tá navyše postupom času obmedzuje predaj spotrebičov v najnižších, teda najmenej úsporných triedach.


Prehľad energetických tried

Energetická trieda sa označuje písmenom a prípadne doplnkovým symbolom plus (+). V súčasnosti je najvyššia trieda s najvyššou úsporou A+++ (jasno zelená farba), najmenej úsporná je trieda G (jasno červená). Škály značenia môžu byť pre rôzne zariadenia domácnosti rozdielne široké.

Súčasťou energetického štítku sú piktogramy s informáciami o ročnej spotrebe v kW/h, eventuálne hlučnosti, spotrebe vody či elektrickej energie v systéme stand-by a ďalších vlastnostiach.

Aký je rozdiel medzi energetickými triedami?

Medzi jednotlivými susediacimi triedami je rozdiel v spotrebe asi 20%. To znamená, že napríklad chladnička v energetickej triede A++ spotrebuje asi o 20% menej energie než chladnička v triede A+ a až o 40% menej než tá s triedou A.

Slovník pojmov

Distribučná sadzba - líši sa v závislosti od toho, či odoberáte elektrickú energiu len vo vysokej tarife (jednotarifná sadzba), alebo striedavo vo vysokej a nízkej tarife (dvojtarifná sadzba, kedy sa strieda denný a nočný prúd).

Distribútor elektriny - distribútori sú na Slovensku traja (Stredoslovenská distribučná, Východoslovenská distribučná a Západoslovenská distribučná) a nedajú sa zvoliť. Distribútor je ten, ktorý vám elektrinu dodáva.

Dodávateľ elektriny - dodávateľov je mnoho. Ide o obchodníkov s elektrinou, ktorého zmenou sa dá ušetriť.

Nízka a vysoká tarifa - vysoká tarifa je vlastne denný prúd, nízka tarifa nočný. Elektrina v rámci nízkej tarify je lacnejšia, ale je k dispozícií len niekoľko hodín denne (8-22 v závislosti na sadzbe a čase). Možnosť využívať nočný prúd získate, ak splníte určité podmienky - napríklad používanie bojlera na ohrev vody, kúrením prostredníctvom akumulátorových kachľami a pod.

Odberné miesto - byt, dom, garáž, chata, záhradný domček, priestory, kam je vám dodávaná elektrina. Koľko odberných miest máte, toľko máte aj zmlúv o dodávke elektriny. Na každej zmluve pritom môže byť iná distribučná sadzba a iná tarifa.

Tarifa - má vplyv na cenu elektriny a každý dodávateľ energie ich máva niekoľko. Tarify sa môžu líšiť v dĺžke uzavretej zmluvy (pri uzatvorení zmluvy na dlhší čas býva elektrina väčšinou lacnejšia), zákazníckej podpore (lacnejšie tarify nemusia byť podporované telefonickou infolinkou), spôsobe vyúčtovania (namiesto zaslania klasického odpisu vám príde vyúčtovanie mailom).

Na prvý pohľad sa to môže zdať priveľa informácií. Skúste si v domácnosti podeliť úlohy, ktoré sa budú venovať samostatným sekciám témy úspory. Možno vám deti pomôžu nájsť špičkové spotrebiče na trhu. Nemusíte byť na to sami. Okrem nášho článku sa môžete zapojiť do rôznych diskusií a mať tak informácie z prvej ruky.

Bonipo odporúča