Pioneer Investments

Pioneer Investments

Fond Pioneer je tretím najstarším podielovým fondom na svete. Vznikol už v roku 1928. Postupne sa stal veľmi populárnym vďaka zhodnocovaniu financií prostredníctvom investícií do akcií a s akciami súvisiacimi cennými papiermi na globálnom trhu.

Tento fond vyhľadával investície do rôznych spoločností so silnými charakteristikami v rozličných sektoroch a odvetviach. Fond zabezpečoval investície v cudzej mene a proti menovému riziku prostredníctvom nástrojov devízového trhu.

Akciový fond Pioneer zaznamenal najvyššiu výkonnosť v roku 2013, kedy sa merala na hodnote zhruba 22,7 %.  

Správcovská spoločnosť Pioneer Investments mala teda dlhú a bohatú históriu. Samozrejme, neposkytuje investovanie iba do jedného podielového fondu, ale do viacerých fondov.


Akvizícia Pioneer + Amundi

V rokoch 2015 až 2017 Pioneer prešiel zlúčením so spoločnosťou Amundi a pod značkou Amundi Asset Management vznikol silný nový hráč na trhu investovania, ktorý je 8. najväčším invetičným gigantom na svete. Spojila sa s veľkou Amundi so skúsenosťami Pioneer a vďaka tomu sa investori môžu spoľahnúť na spoločnosť s vynikajúcou reputáciou.

Táto novovzniknutá spoločnosťou tak získala pod svoju správu takmer 1,3 bilióna eur, má zastúpenie vo viac ako 30 krajinách sveta a pôsobí vo všetkých investičných segmentoch.

Amundi je známe ako najväčší európsky správca aktív. Celosvetovo patrí do prvej desiatky. Má sídlo v Paríži a ďalších šesť centrál v hlavných svetových finančných centrách.

Na slovenskom trhu pôsobí Amudni prostredníctvom spoločnosti s názvom Amundi Czech Republic Asset Management, a.s. a spravuje predovšetkým aktíva retailovým a privátnym klientom. Okrem toho sa však stará tiež o inštitucionálnych investorov.

Produkty Amundi na Slovensku predáva sieť pobočiek UniCredit Bank a ďalší vybraní finanční sprostredkovatelia. V našej krajine má spoločnosť pod správou zhruba 8 miliárd eur a na slovenskom, českom a bulharskom trhu sa dohromady stará o viac ako 500 tisíc klientov. Pôsobí tu už 25 rokov a v súčasnosti poskytuje svojim klientom viac ako 150 rôznych investičných príležitostí.

ruky

Produkty a služby

Spoločnosť dnes poskytuje skvelé služby pre veľkých investorov, ale aj pre tých, ktorí nedisponujú vysokým obnosom peňazí, ale chcú sporiť a investovať v rámci svojich možností.

Amundi teda ponúka viac investičných produktov pre pravidelné investovanie. Na to sú určené produkty ako Rytmus S8 Value Booster, Rytmus Select, Rytmus H10+ či U invest Plus.

Medzi širokou verejnosťou sú obľúbené najmä fondy so širokým portfóliom a stratégiami pre konzervatívne či dynamickejšie investovanie Rymuts P a Rytmus S+.

Rytmus P a S+

Vďaka produktu Pioneer Rytmus tak môže každý investovať aj v desiatkach alebo stovkách eur. Tento produkt má nastavených šesť rôznych investičných stratégií, resp. portfólií „P“ a „S“.

Extra konzervatívne (P4), balancované plus (P5), konzervatívne (P1), balancované (P2), dynamické (P3), superdynamické (P6), defenzívne (S5+), zmiešané (S7+), akciové hodnotové (S10+) a akciové rastové (S15+). Líšia sa v zastúpení a objeme rôznych dlhopisových, akciových a komoditných fondov.

Vybrať si tak môžu opatrní investori, ktorí nemajú veľké finančné prostriedky, pre tých sú určené práve konzervatívnejšie riešenia, ale aj tí progresívni investori, ktorí chcú svoje zdroje zveľaďovať z dlhodobého hľadiska aj za cenu vyššieho rizika, tí môžu využiť dynamické rozloženie fondov.

peniaze

Ďalšie investičné riešenia

Amundi ponúka široké portfólio ďalších investičných riešení, z ktorých si môžu vybrať malí, ale aj veľkí investori.

Akciové fondy

Tie ponúkajú radu rôznych akciových stratégií investovania do širokej škály úspešných firiem v Európe, malých aj stredných podnikov, investovania na jednotnom trhu či rozvíjajúcich sa trhov v Ázii. Akcie prinášajú efekt najmä z hľadiska dlhodobého zhodnotenia finančných prostriedkov.

Dividendové fondy

Sú výbornou alternatívou k tradičným zdrojov príjmov. Prinášajú pravidelne vyplatený výnos každý rok, dokonca až 4-krát ročne, majú vysoký rastový potenciál do budúcnosti a najmä slušnú udržateľnosť. Ide často o prostredie pomerne nízkych úrokových sadzieb. S fondami Amundi môžete získať dividendový výnos až 4,25 %.

Dlhopisové fondy

Ide o dlhové cenné papiere vydávané štátmi, verejnými organizáciami a podnikmi. Majiteľ vlastní tzv. kupón, na základe ktorého je mu vyplácaný úrok, ktorého výšku sa dozvie často už na začiatku vydania. Po určitej dobe ako majiteľ získavate nominálnu hodnotu dlhopisu. Tento spôsob investovania je považovaný za menej rizikový ako napr. akcie, pretože výnos sa dá ľahšie a presnejšie predvídať

Tematické fondy

Je to alternatíva k tradičným investičným stratégiám. Cieľom takého investovania je v prvom rade identifikovať zdroje, ktoré by mohli garantovať trvalý rast a výkonnosť na základe dlhodobých prognóz a očakávaných trendov. Takto môžete investovať napr. do nových produktov, do rôznych prevratných inovácií, ktoré majú vysoký predpoklad úspechu, jedným z tematických fondov sú tiež staršie generácie disponujúce vysokým majetkom, ale vybrať si môžete aj do investovanie tzv. megatrendov súčasnosti.

Zaistené fondy

Ak vyžadujete určitú formu istoty a zabezpečenie, vyberte si zaistené fondy, ktoré nepretržite chránia váš kapitál pred veľkými prepadmi na finančných trhoch v obdobiach krízy a pod. Takéto fondy sú síce menej progresívne aj menej ziskové, ale na druhej strane máte istotu, že v prípade významnejších problémov, neprídete o svoje investície úplne. Prvým z takýchto fondov na Slovensku je Amundi Funds – Protect 90.

Zmiešané fondy

Tieto fondy ponúkajú rôznorodé riešenia vrátene všetkých tried aktív. Sú navrhnuté obzvlášť s dôrazom na rizikový profil jednotlivých klientov a ďalšími zvláštnymi obmedzeniami. Hlavným faktorom zmiešaných fondom je, samozrejme, diverzifikácia investícií. Vďaka tomu môžete využiť širokú škálu investičných nástrojov a viaceré portfólia vám umožňujú využiť tiež všetky dostupné príležitosti k zaisteniu celkovej výkonnosti a flexibility vašich investícií.

graf

Krátkodobé investície

Ak niekto hľadá krátkodobý výnos aj medzi nízkymi úrokovými sadzbami, táto forma investícií je preňho. Na výber je niekoľko fondov na krátkodobé zhodnotenie finančných prostriedkov od šiestich mesiacov až do dvoch rokov. Možnosti individuálneho nastavenia sú rôzne a na základe výšky vkladov môže klient aj za pomerne krátky čas získať zaujímavý výnos.  

Zodpovedné investovanie

V prípade, že klienti chcú zhodnotiť svoje finančné prostriedky a zároveň výnosnou investíciou prispieť k lepšej budúcnosti pre všetkých, môžu sa rozhodnúť pre investovanie do tzv. zodpovedných projektov, ktoré pomáhajú v boji s klimatickými zmenami, v ochrane životného prostredia, v sociálnej oblasti či v oblasti zodpovedného riadenia spoločností. Takéto investovanie má dvojnásobný výnos – finančný aj spoločenský.

Investičné príležitosti

Stratégia „Buy & Watch“, teda „Kúp a Sleduj“ prináša zaujímavé možnosti investovania do vybraných firiem, produktov, projektov, startupov a pod. Táto forma investovania je určená najmä pre tých, ktorí majú dostatočnú finančnú silu aj svoj bezpečný finančný „vankúš“ na to, aby sa mohli investovaním aj tak troch baviť. Ak máte peniaze a nechce sa vám každý týždeň robiť zbrklé rozhodnutia na základe zmien na trhu, ale namiesto toho vložiť svoje peniaze do niečoho, čo budete neskôr sledovať vo vývoji a trpezlivo čakať na dlhodobý úspech, je to práve pre vás.

Bonipo odporúča