Ako ušetriť na kúrení

Ako ušetriť na kúrení
Náklady na kúrenie tvoria jednu z najvýznamnejších položiek rozpočtu domácností. Razantne znížiť tieto výdavky sa dá nielen voľbou správnej metódy kúrenia, ale aj investíciami v desiatkach eur i ekonomickým prístupom.

Najlacnejšie kúrenie a ohrev vody

Finančne najmenej nákladné je kúrenie štiepkou, obilím či drevom v klasickom kotli. Nie je problém zaobstarať si dostatočné zásoby dreva na zimu a tak ide o veľmi populárnu a rozšírenú metódu kúrenia. Veľkým problémom kúrenia na všetky tuhé palivá je veľká záťaž pre životné prostredie, v dôsledku čoho dochádza k postupnému sprísňovaniu pravidiel na používanie týchto kotlov. 

Z dlhodobého hľadiska je výhodnejšia investícia do tepelného čerpadla, ktoré je ekologicky šetrné a stále patrí medzi najlacnejšie spôsoby zaistenia tepla a horúcej vody. 

Náklady na kúrenie

Najnižšie náklady na kúrenie v domácnosti prináša hnedé uhlie, na opačnom konci sú akumulačné kachle, propán a ľahký vykurovací olej. 


Solárne panely na ohrev vody

Domácnosť v rodinnom dome spotrebuje na ohrev úžitkovej vody asi 4 000 kWh energie ročne, v prípade viacgeneračných nehnuteľností je táto hodnota ešte vyššia. Tieto náklady sa dajú znížiť o 45-60% inštaláciou sústavy troch solárnych kolektorov, s výhľadom na rast cien energií bude úspora v budúcnosti ešte významnejšia. 

Typy solárnych kolektorov

Solárne kolektory sa rozlišujú na ploché (lacnejšie, menej účinné) a trubicové (drahšie, účinnejšie). 

Solárny panel

Oplatí sa solárny kolektor? 

Za systém 24 trubíc s celkovou absorpčnou plochou 3,46 metrov štvorcových dodávaný spolu s bojlerom s objemom 250 litrov a 10 metrami potrubia zaplatíte necelých 3 000 eur s DPH a inštaláciou. Tento solárny systém ročne ušetrí asi 2 250 kWh energie. 

Ak budeme predpokladať priemernú spotrebu elektriny v domácnosti vo výške 4 250 kWh, vychádza ostatná energia na 2 000kWh. Platba za energiu u dodávateľov tak klesne z asi 870 eur na približne 640 eur. Ročne teda ušetríte 230 eur

Ak sa cena elektriny bude každoročne zvyšovať o niekoľko percent, vychádza návratnosť investície približne na 13 rokov. Pri deklarovanej životnosti systému 25-30 rokov je dobré brať do úvahy minimálne jednu výmenu bojlera, ktorý je drahší než elektrický.

Bonipo odporúča