Ako cez leto ušetriť peniaze za energiu v domácnosti? Poradíme Vám!

Ako cez leto ušetriť peniaze za energiu v domácnosti? Poradíme Vám!
V lete sa teploty často zdvíhajú a s tým prichádza aj vyšší účet za energie v domácnosti. Avšak existuje množstvo spôsobov, ako môžeme v lete úsporne nakladať s energiou a ušetriť tak na nákladoch.

Dôležitosť úspory energie

Predtým, než sa pustíme do konkrétnych tipov, je dôležité uvedomiť si, prečo je úspora energie dôležitá. Vysoká spotreba energie nielenže zvýši naše náklady, ale má aj negatívny dopad na životné prostredie. Výroba energie často vedie k emisiám skleníkových plynov a iným environmentálnym problémom. Preto je potrebné zodpovedne nakladať s energiou a hľadať spôsoby, ako ju využívať efektívne.

Pravidelná údržba klimatizácie

Klimatizácia je v lete neoceniteľným pomocníkom, ale jej neúmerné používanie môže viesť k zvýšeniu spotreby energie. Aby ste zabezpečili efektívne fungovanie klimatizácie a minimalizovali jej spotrebu, pamätajte na nasledujúce tipy:

Čistenie a výmena filtrov

Čisté a nepoškodené filtre umožňujú lepší vzduchový prietok a zabraňujú preťaženiu zariadenia. Pravidelné čistenie a výmena filtrov sú základnými údržbovými krokmi.

Udržiavanie správnej teploty

Nastavte teplotu klimatizácie na úroveň, ktorá je pohodlná, ale nie príliš nízka. Každý stupeň rozdielu znamená väčšiu spotrebu energie.

Efektívne využívanie ventilácie

Správne využívanie ventilátorov môže výrazne prispieť k úspore energie a príjemnému vzduchu vo vašej domácnosti:

  • Výber správnej veľkosti ventilátora - Pri nákupe ventilátora dbajte na jeho veľkosť a výkon. Pre každú miestnosť zvoľte vhodný ventilátor, aby ste dosiahli maximálnu účinnosť.
  • Správna poloha ventilátora - Umiestnite ventilátor na miesto, kde poskytne najlepší vzduchový prúd. Vo väčších miestnostiach môže byť potrebný viac ako jeden ventilátor.
  • Vypínanie ventilátora po opustení miestnosti - Nezabudnite vypínať ventilátor, keď nie ste v miestnosti. To vám pomôže šetriť energiu a predlžuje životnosť zariadenia.

Optimalizácia osvetlenia

Osvetlenie je ďalším aspektom, na ktorý sa oplatí zamerať, pokiaľ ide o úsporu energie. Nasledujú niektoré spôsoby, ako môžete minimalizovať spotrebu energie pri osvetlení vášho domova:
  • Používanie LED žiaroviek - Vymeňte staré žiarovky za moderné LED žiarovky. Sú energeticky úspornejšie a majú dlhšiu životnosť.
  • Vypínanie nevyužívaného osvetlenia - Dbajte na to, aby ste nezanechávali zbytočne zapnuté svetlá voľne svietiť. Ak nie ste v miestnosti, vypnite osvetlenie.

Úsporné návyky pri používaní spotrebičov

Spotrebiče v domácnosti môžu tvoriť veľkú časť spotreby energie. Spotrebu môžeme znížiť tým, že ich budeme vypínať zo zásuvky, pretože aj keď sú spotrebiče vypnuté, ale sú pripojené do zásuvky, stále môžu spotrebovať energiu. Vypínajte ich úplne zo zásuvky, keď ich nepoužívate. Taktiež dbajte pri výbere energeticky úsporných spotrebičov na energetické štítky a vyberte tie s najvyššou triedou energetickej účinnosti.


Zohľadnenie solárnych riešení

Solárne riešenia využívajú slnečnú energiu na produkciu elektrickej energie alebo na ohrev vody. Sú to účinné spôsoby, ako znížiť spotrebu energie z tradičných zdrojov. Zvážte nasledujúce možnosti:
  1. Fotovoltaické panely - Inštalácia fotovoltaických panelov na streche vášho domu vám umožní vyrábať vlastnú elektrickú energiu zo slnečného žiarenia.
  2. Solárne ohrevy vody - Solárne kolektory môžu byť nainštalované na ohrev teplej vody, čo zníži náklady na elektrický alebo plynový bojler.

Využitie prírodného tieňovania

Správne využitie prírodného tieňovania môže prispieť k zníženiu vnútorných teplôt a potreby chladenia. Môžete vysadiť stromy alebo použiť markízy. Stromy poskytujú prírodný tieň a chránia váš dom pred priamym slnečným žiarením. Markízy alebo žalúzie na oknách môžu zabraňovať prehrievaniu interiéru.

Prispôsobenie spotreby energie potrebám

Moderné technológie ponúkajú viac možností na prispôsobenie spotreby energie vašim potrebám. Programovateľné termostaty umožňujú nastaviť rôzne teploty pre rôzne časy dňa, čo vám pomôže šetriť energiu, keď nie ste doma. Môžete sa zamerať aj na inteligentné riadenie spotreby, pretože mnohé spotrebiče a osvetlenie môžu byť ovládané cez smartfóny alebo hlasové asistentov, čo vám umožní efektívnejšie využívanie energie.

Monitorovanie a hodnotenie spotreby

Energetické audity a monitorovanie spotreby vám umožnia lepšie pochopiť, kde sa v domácnosti plytvá energiou:
  • Energetické audity - Profesionálni auditéri vám môžu pomôcť identifikovať miesta, kde môžete zlepšiť energetickú účinnosť domu.
  • Použitie smart zariadení - Smart zariadenia môžu monitorovať spotrebu jednotlivých spotrebičov a pomôžu vám sledovať a optimalizovať ich využitie.


Cez leto je úspora energie v domácnosti veľmi dôležitá. Efektívne využívanie klimatizácie, ventilácie, osvetlenia a spotrebičov môže prispieť k nižším nákladom a ochrane životného prostredia. Zároveň môžete využívať solárne riešenia a prírodné tieňovanie na dodatočnú úsporu. Nezabudnite sledovať spotrebu energie a neustále hľadať nové spôsoby, ako byť energeticky efektívnejší.

Bonipo odporúča