Ako sa prihlásiť na očkovanie? Poradíme vám! + (PREHĽAD)

Ako sa prihlásiť na očkovanie? Poradíme vám! + (PREHĽAD)

Pandémia Covid-19, ktorá sa začala pred mnohými mesiacmi a momentálne je stále na vrchole, komplikuje životy obyvateľom nielen u nás, ale aj v zahraničí. Najhoršie na celej situácii je, že počty obetí sa neustále zvyšujú. Skúsenosti z domova a najmä zo zahraničia nám ukazujú, že jediným účinným spôsobom, ako ochorenie udržať pod kontrolou a minimalizovať jeho šírenie je očkovanie. 

Očkovacie látky boli pre mimoriadnu závažnosť ochorenia vyvíjané všetkými poprednými svetovými farmaceutickými firmami a v pomerne krátkom čase boli k dispozícii viaceré vakcíny. Tieto je možné dnes aplikovať v procese očkovania aj na území SR. My vám poradíme, ako sa na očkovanie prihlásiť. Očkovaním každý chráni sám seba a tiež aj svoje rodiny a okolie. 


Registrácia na webe

V súčasnosti sa prihlasovanie na očkovanie realizuje prostredníctvom internetu na webovej stránke https://vakcinacia.nczisk.sk/registracia.

Celý proces prihlasovania pozostáva zo 4 krokov.

Vysvetlíme si, ako celý proces prebieha a hneď na úvod musíme konštatovať, že sa v ňom nevyskytujú žiadne nejasnosti ani chytáky či technické nedokonalosti.

Krok 1.

V tomto kroku sa žiadateľ o vakcináciu dozvie základné a hlavne aktuálne informácie o spôsobe očkovania a tiež aj o fungovaní celého systému.

Ten po dokončení prihlasovania presunie žiadateľa do čakárne, ktorá je v podstate zoznamom čakateľov.

V rámci čakárne prebieha proces pridelenia očkovacieho miesta, času a tiež aj prioritizácie
uprednostňovania tých jedincov, ktorí majú kvôli istým kritériám v očkovaní prednosť. Jedná sa najmä o starších ľudí a tiež ľudí s postihnutiami. Novinka oproti minulosti spočíva v tom, že systém už neposkytuje na výber vakcínu tá je pridelená automaticky.

V prvom kroku sa zadávajú osobné údaje:

  • meno a priezvisko
  • rodné číslo alebo iný identifikátor
  • dátum narodenia a pohlavie, v prípade zadania rodného čísla sa dátumy doplnia automaticky
  • adresa bydliska
  • zdravotná poisťovňa
  • kontaktné údaje, mobilné telefónne číslo a email

Krok 2.

V druhom kroku si žiadateľ vyberá kraj a okres, kde sa chce zaočkovať. Tu je možné vybrať viac krajov a okresov súčasne.

V súčasnosti je vakcinačných centier aj samotných vakcín dostatok, a tak nehrozí situácia z počiatkov očkovania, kedy museli ľudia povinne cestovať po susedných mestách a okresoch. V druhom kroku sa už nevyžadujú žiadne údaje.

Krok 3.

V treťom kroku systém zobrazí žiadateľovi všetky doteraz zadané osobné údaje aj zvolené parametre na kontrolu.

Tu bude potrebné pre úspešné dokončenie prihlásenia odsúhlasiť dve políčka. Jedným žiadateľ potvrdzuje, že sa oboznámil a udeľuje súhlas so spracovaním osobných údajov.

Druhý súhlas sa týka poučenia o celom procese, ktorý je možné preštudovať na priloženom linku. Na záver sa po zaškrtnutí žiadadeľovi sprístupní tlačítko
registrovať”, ktoré je v zelenom rámčeku na spodnej časti.


Krok 4.

Po dokončení a odoslaní registrácie na očkovanie sa opäť v zelenom poli ukáže hlásenie o úspešnom priebehu registrácie.

Súčasťou posledného kroku je zobrazenie PIN kódu, ktorý slúži na identifikáciu žiadosti o očkovanie a slúži tiež pre potreby zmeny alebo prípadného zrušenia termínu očkovania. 

Aké sú dostupné vakcíny

Systém prideľovania termínov očkovania momentálne neposkytuje možnosť výberu vakcíny.

Tá je každému pridelená automaticky na základe veku alebo predošlého očkovania. Základný prehľad vakcín spolu s vekovými kategóriami vyzerá nasledovne:

Pfizer/BioNTech = Comirnaty
AstraZeneca = vakcína Vaxzevria
Moderna = vakcína Moderna
Johnson&Johnson = vakcína Janssen 

vek:  5 11 (Pfizer/BioNTech),

vek: 12 17 (Pfizer/BioNTech),

vek: 18+ (Pfizer/BioNTech), Spikevax (Moderna), Janssen

Účinky očkovania je možné podporiť zdravým žitovný štýlom.Nákaze sa treba vyhýbať aj tak, že sa nebudeme zúčastňovať rizikových aktivít v prostredí, kde sa nedodržiavajú pravidlá.

Pre dosiahnutie dobrej kondície a kvalitnej imunity môžeme telu pomôcť užívaním vitamínov a zdravým stravovaním. Kvalitné výživové doplnky a vitamíny možete zakúpiť v obchode
lieky24.sk

 

Bonipo odporúča