Čím je štúdium v Dánsku zaujímavé a ako sa tam dostať?

Čím je štúdium v Dánsku zaujímavé a ako sa tam dostať?
Pre mnohých Slovákov je Dánsko jednou z najobľúbenejších možností štúdia v zahraničí. Dáni sú totiž veľmi priateľskí a veselí ľudia. Čo je ale dôležitejšie, sú naklonení rozličným kultúram. Samotné štúdium ponúka množstvo benefitov, ktoré vzdelávanie v tejto krajine uľahčujú, a poskytujú komfort aj pre zahraničných študentov. Ktoré to sú? Povieme si v našom článku.

Prečo práve Dánsko?

Dánsko je v mnohých ohľadoch pre našinca veľmi zaujímavou krajinou. Platí to aj pre vzdelávanie. Dáni sú veľmi priateľskí, milí a čestní ľudia. Milujú kolektívne športy, a práve šport je tou najlepšou cestou, ako si získať ich priazeň. Čo je dôležité, záujemcovia o štúdium nemusia vedieť vôbec po dánsky, stačí im angličtina. Ovláda ju tu úplne každý. Dá sa vlastne povedať, že ide o druhý materinský jazyk Dánov.

Krajina disponuje jedným z najvyspelejších sociálnych systémov školstva. Dánske školy ponúkajú možnosť štúdia pre zahraničných študentov v mnohých odboroch. V rámci vysokoškolského štúdia môžete študovať napríklad IT, ekonomiku, technické a prírodné vedy, marketing či cestovný ruch. Najlepšie na tom je, že je úplne bezplatné. Treba však počítať s tým, že životné náklady v Dánsku sú vyššie ako u nás.

Na druhú stranu si ale treba zvyknúť na dánsku mentalitu. Cudzincom sa Dáni často javia ako čudní. Napríklad na prednáške nie je nič nezvyčajné, že prednášajúci príde v teplákoch. Nie je tiež nezvyčajné, že sa k tomu ešte aj vyzuje. Naproti tomu, keď sa idú Dáni večer zabaviť do baru, tak sa oblečú do oblekov.

Dáni sú tiež veľmi tichej povahy. Napríklad v prostriedkoch mestskej hromadnej dopravy je niekedy hrobové ticho. Pokiaľ je tam niekto hlučný, môžete si byť istí, že ide o zahraničného študenta alebo turistu. Sú ale tiež veľmi kolektívni, a keď sa treba vyjadriť k nejakému problému, tak sa na ľahkú váhu neberie názor čo i len upratovačky.

Vedeli ste, že… 

… Dáni organizujú pre cudzincov kurzy s názvom: „Prečo sú Dáni divní?

Výhody štúdia v Dánsku

Najväčšie výhody vzdelávania v Dánsku sme už zmienili - žiadne školné (pre občanov krajín EÚ) a nepovinná dánština. Aké sú ďalšie? Prinášame vám krátky zoznam:

  • kurzy dánštiny zadarmo
  • rozmanitý výber z medzinárodných programov vyučovaných v angličtine
  • povinná prax ako súčasť štúdia na akadémii
  • nenávratné vládne granty (ak študent denného štúdia pracuje aspoň 10-12 hodín týždenne)
  • moderné metódy vzdelávania - napríklad problem-based learning.

skola

Začiatok školského roku v Dánsku je skôr ako sme zvyknutí. Zaručuje to však, že si študenti na vzdelávaciu inštitúciu zvyknú ešte pred začiatkom vzdelávania. V prvý augustový týždeň sa študenti zoznámia so svojimi mentormi, ktorých sa môžu pýtať na všetko, čo ich napadne. Mentori zase svojim študentom poskytujú základné informácie o ich hodinách a rozdávajú dokumenty potrebné na štúdium.

Samozrejmosťou je používanie informačných technológií na hodinách. Učitelia však preferujú notebooky s Windows operačným systémom, pretože nie všetky študijné informačné programy podporujú MacOS. Výnimkou sú hlavne odbory ako ekonómia, marketing, medzinárodný obchod či manažment. V ich prípade je používanie MacBooku alebo iných obľúbených produktov od Apple bezproblémové.

Bonusový tip

Počas školského roka majú študenti možnosť zúčastniť sa rôznych eventov, stáží alebo projektov. Preto aj keď si vyberiete časovo menej náročné štúdium, nudiť sa rozhodne nebudete.

Čo je treba na štúdium?

Na dánske univerzity sa prihlášky na vysokoškolské štúdium podávajú prostredníctvom centralizovaného systému prihlášok KOT. Každá škola má však aj svoje ďalšie špecifické požiadavky a podmienky na prijatie. Preto je dôležité si tieto podmienky pozrieť na webovej stránke konkrétnej školy. Na webovej stránke je rovnako potrebné overiť si aj termín odovzdania prihlášok na štúdium, pretože aj ten sa môže líšiť.

Dánsko

Vo všeobecnosti je však orientačný termín pre odovzdanie prihlášok daný do:

  • 1. december - nástup do letného semestra (začiatok je vo februári)
  • 15. marec - nástup do zimného semestra (začiatok je v septembri)

Niektoré školy ale prijímajú prihlášky aj neskôr. V takom prípade však hrozí, že budete mať problém s ubytovaním, pretože po termíne podania prihlášky ho už školy nemôžu zaručiť. Pamätajte tiež, že prihlášku na štúdium treba podať kompletnú na zahraničné oddelenie školy, a to buď v papierovej alebo elektronickej forme.

Pokiaľ plánujete v Dánsku študovať vysokú školu tri a viac mesiacov, musíte dostať dánske povolenie o pobyte - Residence Permit Card. K tomu budete potrebovať mať vybavené ubytovanie, prípadne podpísanú zmluvu o prenájme. Aj v tomto vám môže pomôcť škola, a to prostredníctvom Danish Immigration Service.

Keď už budete mať v rukách Residence Permit Card, je čas požiadať o Yellow Card - CPR. Slúži na vybavenie poistenia a lekárskej starostlivosti v Dánsku. Po získaní CPR je možné požiadať o Európsku kartu poistenca, ktorá sa bude viazať na dánske poistenie.

Bonusový tip

Po získaní CPR si nezabudnite zrušiť slovenské zdravotné poistenie. Na zrušenie stačí doložiť CPR kartu a potvrdenie o návšteve školy.

Na jednanie s Immigration Service si pripravte občiansky preukaz alebo cestovný pas, kópiu občianskeho preukazu alebo pasu, fotku (3,5 x 4,5 cm) a zmluvu o prenájme, prípadne potvrdenie o ubytovaní. Ostatné papiere v súvislosti s prihláškou na štúdium dostanete už predtým v škole. Pochopiteľne, treba sa prihlásiť aj na webovú stránku školy, kde vyplníte vstupný formulár.

Vedeli ste, že… 

… v Dánsku je samozrejmosťou, že verejné knižnice sú pre študentov úplne zadarmo? Múzeá a galérie zase ponúkajú rôzne študentské zľavy, prípadne sú vyhradené dni, kedy je vstup pre študentov zadarmo.

Pár tipov na záver

Yellow Card má pridelené svoje unikátne CPR number. V Dánsku toto číslo funguje na podobnom princípe ako rodné číslo na Slovensku. Vďaka nemu môžete pracovať, založiť si účet v banke, či dokonca vám bude pridelený váš vlastný Digital Post - mailová schránka, do ktorej chodí pošta od úradov. CPR number si preto vybavte čo najskôr.

Pokiaľ počítate so štipendiom od dánskej vlády, musíte pracovať. Aby ste sa zamestnali, budete však potrebovať nielen CPR number, ale aj účet v dánskej banke. Študentský bankový účet je zadarmo a pobočky Danske Bank sú v každom meste.

Po uzatvorení pracovnej zmluvy so zamestnávateľom nezabudnite zavolať na SKAT - daňové centrum. Treba im oznámiť, koľko hodín približne budete pracovať za mesiac a akú výplatu budete mať (informácie z pracovnej zmluvy). Podľa toho vám nastavia daň. Daňové priznanie sa podáva v marci.

Bonipo odporúča