Najobľúbenejšie vysoké školy v zahraničí pre Slovákov

Najobľúbenejšie vysoké školy v zahraničí pre Slovákov
Lepšie uplatnenie v živote, moderné vybavenie škôl, prehĺbenie znalosti cudzieho jazyka či iný vyučovací systém. Štúdium v zahraničí ponúka mnoho výhod, a láka študentov vyskúšať si život na vlastnú päsť. Preto čoraz viac slovenských študentov odchádza študovať za hranice. Študovať v zahraničí je totiž snom mnohých vysokoškolákov. Prečo teda nevyužiť jedinečnú možnosť študovať v zahraničí?

Odchod študentov do zahraničia

Podiel slovenských študentov v cudzine neprestajne rastie. Jeden z podstatných faktorov, ktoré študentov ovplyvňujú, keď sa rozhodujú či odísť na vysokú školu do zahraničia, je reputácia vysokých škôl. Dôvody, prečo uprednostniť štúdium v zahraničí pred štúdiom na Slovensku sú vecné, ale aj osobné. 

Ako sa študuje v zahraničí? 

České školy napredujú

To, že slovenskí študenti sa rozhodnú pre štúdium v susednom Česku, nie je náhoda. Štát, s ktorým nás spája spoločná kultúra a história je nielenže blízko, ale čo je dôležitejšie, študenti tam môžu študovať zadarmo. Najväčší záujem je o štúdium ekonómie, manažmentu, medicíny, farmácie, ale aj o technické odbory a informatiku. 

Vedeli ste, že...

... takmer polovica všetkých zahraničných študentov v Česku sú Slováci?

Prečo študovať v Česku?

  • vyššia kvalita vzdelávania
  • lepšie technické vybavenie
  • lepšie prepojenie s praxou
  • rovnaké prijímacie skúšky, znenie testov, jazyk aj šanca dostať sa na vytúženú fakultu
 • tolerancia slovenčiny
 • viac možností a príležitostí uchytiť sa na trhu práce

Top české univerzity pre Slovákov

Záujem slovenských študentov sa sústredí predovšetkým na štúdium medicíny, práva, ekonomiky a informatiky ako na humanitné smery. Najnavštevovanejšou vysokou školou je prestížna Karlova univerzita v Prahe, obľúbená je ale aj Masarykova univerzita v Brne, Univerzita Palackého v Olomouci a Vysoká škola ekonomická v Prahe.

Prihlášky

Termín podávania prihlášok na české vysoké školy je približne v tom istom období ako na Slovensku, čiže od februára do apríla. Dostupnosť tlačených prihlášok na české univerzity je horšia, avšak existuje aj elektronická prihláška, ktorú nájdete na webových stránkach vybranej školy.

Poplatky za prijímačky sa pohybujú od 300 do 600 českých korún. Všetky podrobné informácie nájdete na ich webových stránkach.

Dánsko

Dánsko je jednou z obľúbených krajín Slovákov študujúcich v zahraničí. Má totiž vyspelý sociálny systém školstva. Školy ponúkajú odbory zamerané napr. na cestovný ruch, marketing, multimédiá, design, IT, ekonomiku či techniku. Záujemcovia o štúdium vôbec nemusia ovládať dánštinu, postačí aj dobrá znalosť angličtiny. Vysokoškolské štúdium v Dánsku je pre slovenských študentov veľmi populárne, pretože je bezplatné. Každopádne životné náklady sú v Dánsku vyššie ako u nás, preto si veľa študentov privyrába brigádou.

Prečo štúdium v Dánsku?

 • žiadne školné pre občanov krajín Európskej Únie
 • inovatívne metódy štúdia (napr. problem-based learning)
 • súčasťou štúdia na akadémii je povinná prax
 • kurzy dánštiny zdarma
 • široký výber medzinárodných programov vyučovaných v angličtine
 • dánska vláda poskytuje nenávratne granty, ak študent denného štúdia pracuje 10-12 hodín týždenne.

Tip: 90% študijných programov v Dánsku ponúka 3 až 6 mesačnú pracovnú stáž (internship), ktorý je možný absolvovať vo firmách po celom svete. Je to skvelá príležitosť, ako si rozbehnúť vlastný Start-up a stať sa Entrepreneurom.

Obľúbené univerzity

Prihlášky

Prihlášky sa podávajú spravidla do 15. marca na štúdium začínajúce sa v auguste alebo v septembri, a do 1. septembra na štúdium začínajúce sa v januári alebo vo februári.

Dôležitý faktor na prijatie do školy je znalosť angličtiny (min. úroveň B2), motivácia k štúdiu, počet absolvovaných hodín na strednej škole z konkrétnych predmetov, pracovné skúsenosti a bezchybná prihláška.

kniznica

Holandsko

Najotvorenejšiu a najkozmopolitnejšiu krajinu Európy Holandsko robí jedinečným najmä jeho vzdelávací systém. V školách je rovnováha medzi teoretickou a praktickou časťou štúdia. Keďže výučba prebieha v malých triedach, je zaručený individuálny prístup a podpora každého študenta. Holandské vysokoškolské štúdium takisto ponúka možnosť študovať v nemčine aj v angličtine.

Prečo študovať v Holandsku?

 • štúdium je inovatívne a praktické (napr. problem-based learning)
 • dosiahnuté vzdelanie je uznávané po celom svete
 • v Holandsku sú vytvorené jedny z najlepších podmienok na podnikanie
 • približne 90% obyvateľov tejto krajiny hovorí po anglicky
 • štúdium v Holandsku je síce platené (približne € 2 143 za rok), no je možné ho pokryť výhodnou študentskou pôžičkou
 • vláda poskytuje popri práci granty až do výšky € 378 za mesiac

Obľúbené univerzity

Inholland University of Applied Sciences

Inholland University of Applied Sciences je jednou z najlepších univerzít v celom Holandsku, a to najmä vďaka individuálnemu prístupu a priateľskému prostrediu. Univerzita sídli v Amsterdame, Delfte, Haarleme a dokonca v The Hague. Študenti najviac oceňujú vysokú kvalitu odborného štúdia, študijných prostriedkov, profesionálnych učiteľov a mimoškolských aktivít. Žiadne povinné memorovanie učiva či učenie sa poučiek. Štúdium je totiž orientované na prax. Počas štúdia a stáže nadobudnú študenti skúsenosti v oblasti obchodu a priemyslu. 

Prihlášky

Deadline na podanie prihlášky závisí od odboru a školy, na ktorú sa hlásite. Pre Inholland University of Applied Science je to do 1. júna. 

Slovenskí študenti nemusia spolu s prihláškou predložiť certifikát z anglického jazyka. Na preukázanie jazykovej úrovne anglického jazyka (min. B2) stačia známky dosiahnuté na strednej škole. 

Veľká Británia

Štúdium v Anglicku nikdy nebolo dostupnejšie, a ak máte vysoké ambície, určite by ste sa nemali uspokojiť s priemernými univerzitami. Vysokoškolské štúdium v Anglicku (alebo Walese) je prvým krokom pre naštartovanie úspešnej kariéry. Dokonalá sieť univerzít ponúka inovatívne študijné programy s celosvetovým záberom a tisícky rôznych odborov, ktoré na Slovensku nenájdete.

Prečo si vybrať štúdium v Británii?

 • Veľká Británia je číslo 1 pre voľbu zahraničného štúdia v EU
 • univerzity v Anglicku a Walese ponúkajú extrémne vysokú kvalitu vzdelávania a sú medzinárodne uznávané.
 • jedinečný prístup k vzdelávaniu cez Problem-Based Learning, učenie cez riešenie konkrétnych problematík, veľa projektov, práca v skupinách, rôznorodosť práce. 
 • učivo je atraktívne, relevantné a aktuálne.
 • zdokonalíte sa v angličtine, ktorá je základ pre budúce povolanie v každom odbore.
 • systém študentských pôžičiek zaručí dostupnosť kvalitného štúdia.
 • v Anglicku je jednoduché nájsť si študentskú brigádu, a privyrobiť si popri štúdiu.

Top školy

skoly

Vedeli ste, že...

...anglické univerzity majú dva druhy školného? Jeden typ je pre domácich študentov a študentov pochádzajúcich z EÚ, a druhý typ je určený pre zahraničných študentov. Domáci študenti a študenti z EÚ zaplatia za štúdium zhruba od 3 500₤ do 9 000₤, zahraniční študenti zaplatia omnoho vyššie školné, a to až do 18 000₤.

Prihlášky

Deadline na prihlášky do UK je 15. január a 15. október. Čím skôr prihlášku pošlete, tým väčšie budú vaše šance.

K prihláške budete potrebovať:

 • Personal Statement – kvalitne vypracovaný motivačný list
 • Referencie – odporúčací list od učiteľa alebo zamestnávateľa

USA

Amerika ako krajina neobmedzených možností ponúka úplne iný systém štúdia, ale aj života v porovnaní s európskou kultúrou. Cena štúdia závisí od lokality a univerzity, na ktorej sa rozhodnete študovať.

9 najlepších vysokých škôl v USA

Prijatie na univerzitu v USA

Väčšina škôl vyžaduje prihlášku (application), výsledky predchádzajúceho štúdia (academic records), doklad o znalosti jazyka (skúška TOEFL) a poplatok za prihlášku.

Výberové školy požadujú aj test študijných predpokladov (SAT - Scholastic Aptitude Test alebo ACT - American College Testing Program), esej (personal essay), a odporúčania od učiteľov alebo vedúcich rôznych krúžkov (letters of recommendation).

Každá vysoká škola má svoje vlastné pravidlá a termíny podania prihlášok. Prihlášky sa obvykle posielajú od januára do marca, ale môžu prebiehať aj dlhšie. 

Financovanie

Vysokoškolské štúdium v zahraničí nemusí byť finančne náročné. Ak získate plne hradené štipendium alebo finančnú pomoc, bude vás zahraničné štúdium stáť menej než štúdium na Slovensku.

Takéto štipendium hradí školné v plnom rozsahu, ale aj vaše bežné výdavky na stravu, ubytovanie či dopravu. V zahraničí je veľa možností, ako získať štipendium. Zoznam štipendií, ktoré ponúkajú samotné univerzity nájdete napríklad na stránkach ako scholarshipportal, edupass alebo scholars4del.

Tip: Ak popri štúdiu brigádujete, náklady na štúdium sa môžu rapídne znížiť. Okrem toho niektoré krajiny nemajú spoplatnené školstvo pre členov EÚ.

Zhrnutie

Vysokoškolské štúdium v zahraničí si každoročne vyberú stovky študentov, pretože môžu získať kvalitné štúdium v cudzom jazyku a za výhodných podmienok. No nielen to, vysoké školy v zahraničí majú dlhoročnú tradíciu vo vzdelávaní a ponúkajú mnoho ďalších výhod.

Študenti si môžu štúdiom v zahraničí zlepšiť vyhliadky pre svoje budúce povolanie s možnosťou absolvovania odbornej stáže po alebo počas štúdia. Okrem toho, že sa zdokonalia v cudzom jazyku a spoznajú novú kultúru a ľudí, naučia sa aj samostatnosti. Nový spôsob vzdelávania im rozšíri nielen obzor, ale podporí aj ich osobnostný a intelektuálny rozvoj.

Bonipo odporúča