Výhody nadstavbového štúdia: Prečo je dobré dorobiť si maturitu?

Výhody nadstavbového štúdia: Prečo je dobré dorobiť si maturitu?
Nadstavbové štúdium je zamerané pre študentov stredných odborných škôl. Má mnoho benefitov, pričom najväčším z nich je maturita a vyšší plat. Každým rokom sa naň nahlási vyše sedemtisíc študentov. Priebeh štúdia a ďalšie možnosti jeho uplatnenia nájdete v článku.

Pre študentov stredných odborných škôl

Študenti stredných odborných škôl, ktorí končia tretí ročník, majú možnosť nahlásiť sa na nadstavbové štúdium.

Trojročný študijný odbor sa končí odovzdaním výučného listu. Podmienkou prijatia na nadstavbu je jeho úspešne ukončenie. Ďalšie roky na nadstavbe zabezpečujú širší rozhľad v študijnom odbore a končia sa maturitou.


Formy nadstavbového štúdia

 • Denné štúdium (2 roky)
 • Externé štúdium popri zamestnaní (3 roky)
 • Kombinované štúdium

Výhody nadstavbového štúdia

 • Výučný list v kombinácií s maturitou štatisticky zabezpečuje o 150 eur vyšší plat
 • Väčšina zamestnávateľov uprednostňuje uchádzačov s maturitou
 • Širší rozhľad vo vami študijnom odbore
 • Nadobudnutie potrebných skúseností z praxe
 • Možnosť výberu formy, v ktorej budete študovať

Prečo si dorobiť maturitu

Maturita sa označuje za prvú skúšku v živote, za akýsi miľník medzi dospievajúcim a dospelákom. Tieto tvrdenia sú preceňované a vy sa rozhodne nemáte čoho obávať. Maturita nie je nič iné ako len istá forma ukončenia strednej školy, ktorá vám otvorí množstvo dverí, keď budete mať v ruke ako výučný list, tak aj maturitu.

Keď ste ukončili trojročné štúdium svojho odboru a našli ste sa v ňom, nadstavbové štúdium sa jednoznačne odporúča. Dva roky naviac zaručujú rovnako vyšší plat.


Vedeli ste, že…

...výška priemerného platu stredoškoláka bez maturity s ročnou praxou je 779 eur? Absolvovaní študenti s vyšším odborným vzdelaním, rovnako s ročnou praxou, zarábajú 947 eur. Uvádza portál profesia.sk.


Ako si dorobiť maturitu na strednej odbornej škole

Ak sa ešte stále ostýchate a nie ste si istí, poradíme vám. 

1. krok - Úspešné absolvovať trojročné odborné štúdium.

2. krok - Popremýšľať nad nasledujúcimi dvoma rokmi. Môžete si skúsiť spísať pre a proti

3. krok - Ak rozhodnutie padlo na pokračovať v nadstavbovom štúdiu, podajte si prihlášku.

4. krok - Venovať sa dva roky štúdiu a praxi, ktoré ponúka.

5. krok -Zmaturovať.

Pochopiteľne, takto to môže vyzerať veľmi jednoducho, no práve o to ide. Ste mladí, nemáte sa kam ponáhľať a dva roky štúdia naviac investujete do lepšej budúcnosti.


Konkrétne obory

Na Slovensku máme širokú škálu odborných škôl, pričom väčšina z nich ponúka nadstavbové štúdium.

Najčastejšie študované odbory sú napríklad strojárstvo, elektrotechnika, výroba potravín, dopravná prevádzka či podnikanie v remeslách a službách. Študenti rovnako vyhľadávajú odbory ako zdravotná sestra, špeciálna pedagogika a fyzioterapia.

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy INEKO zverejnil zoznam najlepších stredných odborných škôl podľa výsledkov maturít za školský rok 2019/2020.


Vedeli ste, že…

...toto sú tri najlepšie stredné odborné školy na Slovensku podľa výsledkov maturít?

 1. Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov
 2. Stredná zdravotnícka škola, Farská 23, Nitra
 3. Obchodná akadémia, Račianska 107, Bratislava

Tridsiatka najlepších stredných odborných škôl podľa odborov

Zdravotnícke

 • Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, Bratislava
 • Stredná zdravotnícka škola, Športová 34, Dunajská Streda
 • Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, Košice - Staré Mesto
 • Stredná zdravotnícka škola, J.G.Tajovského 24, Banská Bystrica
 • Stredná zdravotnícka škola, Školská 230, Považská Bystrica

Obchodné akadémie

 • Obchodná akadémia, Bernolákova 26, Zlaté Moravce
 • Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava
 • Súkromná spojená škola (obchodná akadémia), Svätého Štefana 36, Štúrovo
 • Obchodná akadémia, Komenského 1, Humenné
 • Obchodná akadémia Milana Hodžu, Martina Rázusa 1, Trenčín
 • Spojená škola – Obchodná akadémia, Štúrova 848, Detva
 • Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra
 • Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava
 • Obchodná akadémia, Scota Viatora 4, Ružomberok

Elektrotechnické, strojnícke

 • Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Karola Adlera 5, Bratislava – Dúbravka
 • Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša, Hurbanova 6, Banská Bystrica
 • Stredná priemyselná škola strojnícka, Fajnorovo nábrežie 5, Bratislava - Staré Mesto
 • Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice – Sever
 • Stredná odborná škola technická, Kračanská cesta 36, Dunajská Streda
 • Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 1, Dubnica nad Váhom
 • Stredná priemyselná škola strojnícka, Petőfiho 2, Komárno
 • Stredná priemyselná škola, Fraňa Kráľa 20, Nitra

Stavebníctvo

 • Stredná priemyselná škola stavebná, Cabajská 4, Nitra
 • Stredná priemyselná škola stavebná, Veľká okružná 25, Žilina

Pedagogické

 • Pedagogická a sociálna akadémia, 1. mája 7, Trenčín

Informačné a digitálne technológie

 • Súkromná stredná odborná škola, Ul. 29. augusta 4812, Poprad

Umelecké

 • Súkromná škola umeleckého priemyslu, Hálkova 22, Žilina
studium

Zdroj: unsplash.com

Ďalšie možnosti

Ponúkame náhľad do prípadu, kedy už maturitu zo školy máte. Možno máte pocit, že ste si v období dospievania vybrali zlý odbor strednej školy, prípadne vás tento rok neprijali na vysokú školu.

Jednou z alternatív je pomaturitné štúdium. Jeho dĺžka je rovnaká ako na nadstavbovom štúdiu, a to od jedného až do troch rokov. Je ukončené záverečnou pomaturitnou skúškou, odbornou zložkou maturitnej skúšky alebo absolventskou skúškou.


Záver

Nadstavbové štúdium pre študentov stredných odborných škôl má mnoho výhod. Od rozhľadu v študijnom odbore, cez maturitu až po vyšší plat. Najprv ale porozmýšľajte nad preferenciami, aby ste sa neunáhlili a zbytočne štúdium nesilili.

Bonipo odporúča