Ako povzbudiť v deťoch kreativitu?

Ako povzbudiť v deťoch kreativitu?
V dnešnom svete je kreativita dôležitým prvkom úspechu. Schopnosť vymýšľať nové nápady, riešiť problémy netradične a myslieť nezávisle je pre úspech v mnohých oblastiach života nenahraditeľná. A práve rodičia hrajú v rozvoji detskej kreativity zásadnú úlohu.

Nechajte fantáziu na voľnobeh

Obklopte deti materiálmi na tvorenie, ako papier, farbičky, lepidlo, nožnice, stavebnice, hudobné nástroje – čím pestrejšia paleta, tým lepšie. Taktiež im vyhraďte priestor na to, aby sa mohli vyhrať. Detská izba by mala byť miestom na hranie a tvorenie bez obmedzení. 

Hra je základ

Hra je pre deti nevyhnutná pre rozvoj predstavivosti a kreativity. Nechajte ich vymýšľať si vlastné hry a aktivity, buďte ich spoluhráčmi a občas ich nechajte aj samých, aby sa im nápady rozprúdili. Rovnako im nechajte priestor aj na to, aby sa nudili. V dobe plánovaného voľného času môže byť chvíľka nudy prekvapivo prospešná, pretože práve nudenie sa stimuluje detskú predstavivosť a núti ich vymýšľať nové spôsoby zábavy.

Experimentujte a objavujte

Podporte u detí chuť skúšať nové veci a robiť chyby. Kreativita rastie práve z experimentovania a nebojácneho objavovania. Oceňujte snahu a proces, nielen výsledok. Chváľte dieťa za jeho úsilie a nápaditosť pri tvorení, nie iba za dokonalé umelecké dielo.

Vyhnite sa kreativite z donútenia

Núťte deti len do aktivít, ktoré ich bavia. Kreativita kvitne v prostredí slobody a zábavy, nie v tieni povinností. Zamerajte sa na radosť z tvorby, nie na dokonalosť. Dôležité je, aby si deti proces tvorenia užívali a bavili sa pri ňom.

Buďte inšpiráciou

Deti sa učia najviac pozorovaním dospelých. Buďte pre ne vzorom a venujte sa aj vy kreatívnym činnostiam. Spievajte s nimi, hrajte na hudobný nástroj, píšte, kreslite – ukážte im, že kreativita je súčasťou vášho života. Zdieľajte s deťmi svoje vlastné chyby a omyly. Ukážte im, že aj dospelí robia chyby a že je to v poriadku.

Rôznorodosť je korením kreativity

Vystavte deti rôznym aktivitám a skúsenostiam. Prihláste ich na krúžky, kurzy či workshopy, ktoré ich zaujmú. Podporte rôzne formy kreativity, ako výtvarné umenie, hudba, tanec, písanie, divadlo – každá forma rozvíja iné aspekty detskej kreativity.

Dvere do sveta informácií

Poskytnite deťom prístup k rôznym zdrojom informácií. Knihy, časopisy, internet či technológie im pomôžu objavovať nové veci a rozvíjať ich vedomosti. Naučte ich, ako kriticky myslieť a hodnotiť informácie z rôznych zdrojov.

Spoločné objavovanie kreativity

Trávte s deťmi čas a venujte sa spolu aktivitám, ktoré podporujú kreativitu. Kreslite, vymýšľajte príbehy, hrajte hry na rozvoj fantázie. Spoločné aktivity prehĺbia váš vzťah s deťmi a vybudujú medzi vami puto.

Prostredie, v ktorom žijú má vplyv na ich kreativitu

Prostredie, v ktorom deti žijú a rastú, hrá dôležitú úlohu v rozvoji ich kreativity. Okrem stimulačného a podporného prostredia, ktoré môžete vytvoriť v domácnosti, má vplyv aj:

Detská izba

Detská izba by mala byť miestom, kde sa deti cítia komfortne a kde sa im tvorí ľahko. Vyhraďte im priestor na tvorenie a vybavte ho rôznymi materiálmi a nástrojmi. Umožnite deťom prístup k prírode, ktorá stimuluje predstavivosť a kreativitu.

Domov

Vytvorte v dome atmosféru, ktorá podporuje kreativitu. Nechajte deti, aby sa podieľali na zariaďovaní a dekorovaní domu. Vystavte v dome detské umelecké diela a fotografie.

Okolie

Vystavte deti rôznym kultúram a zážitkom. Navštevujte s deťmi múzeá, galérie, divadlá a koncerty. Choďte s deťmi do prírody a pozorujte ju.
Dôležité je, aby ste:
  • Poskytli deťom priestor a materiály na tvorenie.
  • Podporovali ich v hre a experimentovaní.
  • Oceňovali ich snahu a kreativitu.
  • Vystavovali ich rôznym kultúram a zážitkom.
  • Boli pre nich vzorom v oblasti kreativity.

Nezabúdajte, že každé dieťa je jedinečné a má svoj vlastný tvorivý potenciál. Dôležité je, aby ste im poskytli vhodné prostredie a podporu, aby sa ich kreativita mohla naplno rozvinúť.

Poskytnutím stimulujúceho a podporného prostredia môžete pomôcť svojim deťom rozvinúť ich kreativitu a stať sa sebavedomými a inovatívnymi jedincami. Podporujte ich v experimentovaní a v skúšaní nových vecí. Oceňujte ich snahu a proces tvorby, nie len dokonalý výsledok. Vytvorte im prostredie plné farieb, materiálov a príležitostí na rozvoj ich fantázie a predstavivosti.

Bonipo odporúča