Externé štúdium – mýtus a pravda

Externé štúdium – mýtus a pravda
Externé štúdium je založené na samoštúdiu a individuálnom prístupe. Väčšinou býva spoplatnené. Vo všeobecnosti to už vieme všetci. Okrem toho ale o ňom koluje množstvo mýtov a poloprávd, ktoré sa v článku budeme snažiť vyvrátiť a ozrejmiť. Odpovieme si aj na základné otázky. Čo je externé štúdium a čo obnáša?

Formy štúdia

Na vysokej škole sa dá študovať v dvoch formách, a to v internej a externej.


Interná

Interná, inak aj denná alebo prezenčná forma, je bezplatná forma štúdia (samozrejme, ak sa nehlásite na súkromnú vysokú školu).

Študent, ktorý sa chystá na interné štúdium, má neobmedzené možnosti. Interne sa dá študovať akýkoľvek odbor. Okrem iného máte množstvo výhod spojených s pravým študentským životom.

Základné výhody interného štúdia

 • rodičovské prídavky a daňový bonus – rodičia za vás do 26. roku života dostávajú rodinné prídavky a uplatňujú si daňový bonus (pri externom štúdiu to nie je možné)
 • rôzne výhody interných študentov – napr. vlaky zadarmo či študentské zľavy v niektorých inštitúciách
 • každodenné vzdelanie – chodíte pravidelne na prednášky a cvičenia. Zároveň máte študijné materiály hneď po ruke v školských knižniciach.
studium
Zdroj: pexels.com

Externá

Externá, inak aj diaľková alebo kombinovaná forma, je platená forma štúdia. Externé štúdium sa od denného líši v prvom rade tým, že väčšinou študujete o rok dlhšie a nie ste každý deň v komunite spolužiakov. Nezažijete pravý študentský život, máte totiž iné povinnosti, a z nejakého konkrétneho dôvodu študujete diaľkovo.

Študent, ktorý sa rozhodol študovať na vysokej škole externe, si zvážil všetky pre a proti toho, prečo si ide za štúdium platiť. Externisti sú väčšinou starší či pracujúci ľudia.

O náplni odboru sú presvedčení, vidia v ňom budúcnosť, no nemajú dostatok času na denné štúdium.

Mnohokrát sa stáva, že pracujúcemu človeku chýba potrebné vzdelanie, tak si popri práci musí školu dorobiť, aby zamestnanie nestratil. Má tak pre úspešné ukončenie štúdia konkrétnu motiváciu.


Vedeli ste, že…

… výška poplatkov za externé štúdium sa líši na základe odboru?

Základné výhody externého štúdia

 • samoštúdium, online výuka – pristupujete k vzdelaniu zodpovedne, motivovane idete za cieľom a nikto vás pri tom večne nepozýva na párty
 • individuálnejší prístup profesorov – na externom štúdiu je oveľa menej študentov, čo znamená, že sa vám profesori môžu venovať viac
 • možnosť mať zamestnanie na plný úväzok a popritom študovať

Aká je pravda o externom štúdiu?

1. Časová náročnosť

Mýtus:

Externí študenti netrávia toľko času štúdiom ako študenti z internej formy.

Pravda:

Interní študenti trávia majoritu času na výukách a v školských knižniciach, kde sa pripravujú na zápočty, písomky a skúšky. Externí študenti chodia do školy raz za dva týždne (väčšinu cez víkend alebo po večeroch, keďže majú plné úväzky v zamestnaniach), prípadne majú vyučovanie online.

Z toho vyplýva, že externý študent to má časovo oveľa ľahšie a flexibilnejšie.

Externisti si vybrali odbor po dôkladnom zvážení, je preto už len na nich, koľko času príprave venujú. Väčšina z nich je zodpovedná a popri práci a rodine sa každú voľnú chvíľu venuje samoštúdiu. Rovnako, ak je študent na dennom štúdiu, nemusí byť automaticky zodpovednejší a sčítanejší.


2. Zaplatený titul

Mýtus:

Externé štúdium je honba za zaplateným titulom. Externisti nemusia toľko drieť, ani sa podrobne venovať látke ako internisti.

Pravda:

Obsah látky je u oboch foriem rovnaký. Internisti majú výhodu v tom, že majú učivo podrobnejšie vysvetlené a študijné materiály majú viac po ruke. Diaľkoví študenti si to musia naštudovať sami, keďže skúšky absolvujú rovnako ako študenti dennej formy.

studium

3. Nižšia úroveň vedomostí

Mýtus:

Externisti nemajú dostatočnú vedomosť študovaného odboru v porovnaní s tými, ktorí si na hodinách poctivo odsedeli celé dni.

Pravda:

Externisti strávia v škole minimum času, no látku sa musia naučiť sami. Sú ľudia, ktorým práve takáto forma učenia vyhovuje. Majú pokoj, venujú sa výhradne štúdiu a nie sú stresovaní neustálym porovnávaním sa s ostatnými spolužiakmi.


4. Financie

Mýtus:

Externé štúdium je platené, interné je bezplatné.

Pravda:

Áno, externé štúdium je platené. Pozrime sa na to ale z druhej strany. Denná forma štúdia je síce bezplatná, no študenti často študujú v cudzích mestách. Financie vtedy potrebujú na internát, stravu či dopravu. Kvôli tomu musia vo voľných chvíľach chodiť na brigády a neustále rozmýšľať nad tým, ako to skĺbiť.

Externisti sú od týchto nákladov ukrátení. Znamená to, že v konečnom dôsledku vychádzajú obe formy narovnako.


Externé štúdium – konkrétne odbory

Sú odbory, ktoré sa externe študovať nedajú, ako napríklad všeobecné lekárstvo. Externe študujete väčšinou ekonomické a filozofické smery. Na Slovensku sa študuje externe široká škála odborov.

Najvyhľadávanejšie odbory sú:

 • psychológia
 • právo
 • sociálna práca
 • učiteľstvo
 • ekonómia

Výška poplatkov sa na jeden akademický rok pohybuje od 400 €, no môže sa vyšplhať až na 1360 € na 1. stupni. Na 2. stupni zaplatíte ešte viac.

Zároveň ceny odborov nie sú pre jednotlivé školy rovnaké. Dôležité je bližšie kontaktovať vami vybranú univerzitu.


Záver

Externé štúdium je flexibilnejšie, no to neznamená, že je ľahšie. Ľudia, ktorí si diaľkovú formu vybrali, majú skutočný záujem o študovaný odbor a nevybrali si ho iba preto, aby si predĺžili študentský život. Sú motivovaní odbor dokončiť a väčšinou ho študujú z konkrétnych dôvodov.

Bonipo odporúča