Ako prebieha PCR test? Nemusíte sa báť! + (AKO USĚTRIŤ)

Ako prebieha PCR test? Nemusíte sa báť! + (AKO USĚTRIŤ)
Testovaním si v súvislosti s pandémiou COVID-19 prešla väčšina obyvateľstva Slovenska. Epidémia pretrváva už viac ako jeden a pol roka a v súčasnosti nič nenasvedčuje, že by bola na ústupe. Preto by sa mal každý pripraviť na to, že skôr či neskôr bude potrebné testovanie svojpomocne doma alebo v zdravotníckom zariadení. Povieme si viac o priebehu testovania PCR testom, o druhoch testov, ktoré v súčasnosti sú k dispozícii spolu s ich alternatívami. 

 

Ako prebieha PCR test

Postup pri PCR testovaní upravuje Ministerstvo zdravotníctva SR. Prvým krokom je vytvorenie rezervácie na presný deň a čas. Rezerváciu je možné vykonať prostredníctvom webovej stránky www.korona.gov.sk.

Po zadaní všetkých potrebných údajov dostane žiadateľ termín spolu s miestom vykonania PCR testu. Testovanie PCR testom je, na rozdiel od
antigénneho testu, zadarmo.

Samotný priebeh testu sa v mnohom podobá na testovanie antigénovým testom.

Je potrebné včas sa dostaviť na odberné miesto a preukázať sa občianskym preukazom aj objednaním termínu. Po rýchlej administratívnej kontrole nasleduje testovanie. To sa realizuje výterovými tyčinkami, ktoré sa zavádzajú do nosohltana a tiež do hrdla.

Výsledkom prvej fázy sú dve vzorky, ktoré sa spracujú, označia a putujú na špecializované pracovisko, kde sa vyhodnotia. 

Ako prebieha PCR test?

Výsledok PCR testu nie je známy okamžite. Odobraté vzorky sa musia spracovať na špecializovanom pracovisku. Výsledok o pozitivite alebo negativite je známy až za niekoľko hodín. Účastník testovania sa ho dozvie prostredníctvom SMS správy a emailovej správy.

Pozitivita znamená, že testovaná osoba má v tele vírus COVID-19 a musí sa podrobiť liečbe a 10
dňovej karanténe. Negativita znamená, že testovaná osoba nemá v tele prítomný vírus COVID-19, je zdravá.

Aké testy existujú

V súčasnosti sa testy dajú rozdeliť do troch základných skupín. Prvú skupinu tvoria antigénne testy, ktoré sú momentálne najpoužívanejšie a spolu s výhodami prinášajú aj niekoľko nevýhod. Druhú skupinu reprezentuje PCR test. V poslednej skupine sa nachádzajú tzv. testy na protilátky. Každý z uvedených testov má svoje prednosti a špecifické podmienky použitia.

Antigénne testy

Tento typ testu je najrozšírenejší a tiež najpoužívanejší. Jeho výhodou je, že je pomerne lacný a na jeho vyhodnotenie nie je potrebný vyškolený zdravotnícky personál. Tiež sa pri vyhodnocovaní nepoužívajú žiadne prístroje. Cenovo dostupné testy možno objednať rýchlo aj v lekárni Najlekareň.eu

Antigénový test je rýchly. Jeho úlohou je určiť prítomnosť vírusových antigénov, teda bielkovín, nachádzajúcich sa na povrchu vírusu.

Čas potrebný na dokončenie testu a získanie výsledku sa pohybuje v rozmedzí 15
30 minút. 

Nevýhodou antigénového testu je citlivosť, ktorá je stredná alebo nízka. Tento údaj znamená, že test nemusí vždy odhaliť prítomnosť antigénov z výteru. Ten sa realizuje vatovou tyčinkou do priestoru nosohltana.

Získaný roztok sa nakvapká do testu a následne stačí počkať na výsledok. Tento typ testu je pre svoju jednoduchosť vhodný aj na samotestovanie v domácich podmienkach. Výhodnú ponuku na zakúpenie testov môžete využiť aj
v lekárni Pilulka.sk.

PCR Test

Ak je potrebné mať úplnú istotu v tom, či je osoba pozitívna alebo nie, je nutné použiť PCR test. Tento test môže realizovať iba zdravotnícky personál a nemožno takýto test voľne zakúpiť v lekárni a testovať ním osoby v domácich podmienkach. Výhodou PCR testu je jeho vysoká presnosť a spoľahlivosť. 

Test funguje tak, že zachytáva prítomnosť vírusovej RNA (genetický materiál) v tele. Dokáže zistiť prítomnosť vírusu ešte pred prepuknutím symptómov alebo u bezpríznakových jedincov.

Test sa vyhodnocuje v laboratórnych podmienkach a jeho výsledok nie je známy ihneď. Zvyčajne je výsledok známy v tom istom pracovnom dni, v ktorom bol realizovaný odber. Ten pozostáva z dvoch krokov.

Najprv sa odoberie vzorka z nosohltana a následne z hrdla. Citlivosť testu je vysoká, a preto sa práve tento typ testu používa pri stanovení pozitivity/ negativity štátnymi inštitúciami.

Test na protilátky

Posledným typom je test na protilátky, ktoré sa zisťujú zo vzorky odobratej krvi.

Kvôli jeho nepresnosti sa používa najmenej zo všetkých spomenutých typov. Dôvodom môže byť veľmi malé množstvo protilátok alebo aj skutočnosť, že test môže reagovať na protilátky príbuzných chorôb. Samozrejmosťou je nemožnosť ralizácie ani vyhodnotenia testu v domácich podmienkach.

Kde je potrebné mať PCR test

V súčasnosti je PCR test potrebný najmä pri podozrení na ochorenie COVID-19 a tiež pri cestovaní do SR aj mimo územia SR.

Povinnosť vykonať PCR test môžu cestujúcim uložiť cudzie štáty podľa vlastných pravidiel. Je teda vhodné dopredu si zistiť informácie o krajine, kde sa chystáme vycestovať a pripraviť si doklady o očkovaní alebo o PCR testovaní, ktoré by nemalo byť staršie ako 7 dní.

Podrobné podmienky vstupu do iných štátov je nutné zisťovať pre každú krajinu zvlášť a navzájom sa môžu odlišovať alebo meniť v čase.


PCR test bol donedávna potrebný aj pre pendlerov, ktorí pracujú v zahraničí a každý deň sa vracajú cez hranice z iného štátu naspäť do SR. Povinnosť absolvovať PCR test mali pendleri, ktorí neboli očkovaní proti COVID-19.

Toto opatrenie bolo nahradené registráciou do systému eHranica.

Povinnosť absolvovať PCR test majú tiež nezaočkovaní cestujúci prichádzajúcu zo zahraničia. Takíto cestujúci sú povinní nastúpiť do karantény, ktorú je možné ukončiť najskôr na piaty deň vykonaním PCR testu s výsledkom negatívny.

Aké sú alternatívy k PCR testom 

Úlohou PCR testu je zistiť v tele prítomnosť vírusu. To je hlavný rozdiel oproti antigénovému testu. Moderný výskum prišiel s riešením, ako skombinovať výhodu dvoch najčastejšie používaných testov.

Výsledkom je test, ktorý má všetky výhody antigénového testu a dosahuje presnosť a spoľahlivosť PCR testu. Samozrejmosťou je použitie testu v domácich podmienkách, v školách alebo firmách. 

LAMP test

Moderný test, ktorý je vyvinutý slovenskou firmou. LAMP test je odpoveďou na dopyt po testovaní, ktoré zabezpečí maximálnu presnosť a zároveň odstráni potrebu, aby bola vzorka odoslaná na laboratórne spracovanie a analýzu. 

Typologicky je LAMP test kloktací test, ktorý sa svojou presnosťou blíži k PCR testu a vyžaduje len základné technické vybavenie. Jediný nárok v tomto smere je, aby testovacie miesto disponovalo prístrojom na zohriatie vzorky.

Tento úkon potom môže realizovať zaškolený pracovník, ktorý nemusí byť nutne zdravotníkom. Vzorka sa vyhodnocuje vizuálne a výsledok je známy v priebehu 25
55 minút. Najväčšou výhodou je vyhodnotenie na mieste odberu, bez nutnosti ďalšej manipulácie a prevozu. 

Test bol pilotne odskúšaný v anglickom meste Liverpool, ktorý je známy svojimi početnými kultúrnymi, spoločenskými aj športovými aktivitami.

Následne sa tento test začal natrvalo používať na londýnskom letisku Heathrow.

Výhody testu sú teda nesporné. V súčasnosti je na území SR tento test certifikovaný Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv. Jedná sa teda o zlatú strednú cestu medzi PCR a antigénnym testom.

Kvalitné antigénne testy je možné zakúpiť z pohodlia domova

Kvalitné testy na COVID-19 je možné vyhľadať a zakúpiť v lekárňach, ktoré poskytujú široký výber testov spolu s rýchlou dopravou.

V ponuke sa nachádzajú testy balené po jednom kuse, alebo zvýhodnené balenia pre celú rodinu. Súčasťou každého testu je aj podrobný návod, ako správne vykonať test a čo robiť v prípade pozitívneho výsledku testu.

Bonipo odporúča